Kogo słuchasz?, 2015-09-30 (audio)

W audycji świadectwo nawrócenia nadesłane przez słuchacza, odpowiedzi na pytania i prezentacja 1 części konferencji na temat "Muzyka i satanizm", w której ks. egzorcysta zwrócił uwagę na dyspozycje człowieka, sposób jego funkcjonowania, które czynią go bezkrytycznym, bezrefleksyjnym i tym samym podatnym na przyjmowanie treści demonicznych.Posłuchaj:  Kogo słuchasz?, 2015-09-30 (audio) >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz